imageproxy.php.jpg

Fartøylaget er nå formelt er nedlagt

De som er interessert i å følge med på M314 Altas videre skjebne kan gå til  www.m314alta.org ved å klikke her.