Siste Nyheter

Her er det ikke noe nytt å berette!

April 04, 2020

Etter årsmøtet i januar i år skulle styret samarbeide med Forsvarsmuseet om å¨finne en ny rolle forFartøylaget, basert på hva Forsvarsmuseet har av behov. Bildet antyder hvordan saken står. Mer på medlemssidene.

Trist, men sant! Om tre måneder leveres M314 Alta tilbake til eier!

January 30, 2020

I over 25 år har Fartøylaget M314 Altas medlemmer drevet M314 Alta. Nå klarer vi ikke mer.

Det er ikke nok medlemmer som er villig til frivillig å forplikte seg til å delta i driften av M314 Alta. "De siste entusiastarna" sang Povel Ramel om. I dag er de ikke mange slike utover en 8-10 medlemmer. Det er ikke nok til å både administrere og gjennomføre alle de tiltakene som foreslås, vedlikeholde, opplære og bli opplært, slik at vi kan seile!! Det lenge kjente behov for nyrekruttering er vi, de frivillige, ikke i stand til å følge opp med innfrielse av løfter om en gyllen fremtid som mannskap.

Det er også blitt et økende, og det siste året et skrikende,  behov for penger på kort sikt, i størrelsesordner vi ikke kan klare å skaffe tilveie 3-4 mill kr). Driftskostnadene stiger proporsjonalt med alderen til fartøyet og de medlemmene som  offrer fritiden på å holde M314 Alta gående, og er allerede langt over det sponsormarkedet er villig til å bidra til. Gjennomsnittlig, i et "seilende" år går det nå med over 1 mill kr pr år, - og det øker!

Fordi Fartøylaget ikke lenger ser seg i stand til å drive M314 Alta i tråd med driftsavtalen med Forsvarsmuseet, vedtok gårsdagens årsmøte derfor enstemmig å si opp avtalen. Det betyr at fartøyet skal overtas av Forsvarsmuseet i løpet av første halvdel av mai.

Hva som skjer med Fartøylaget som sådant, vil bli avklart i løpet av mars/april.

Høyt på vannet natt til 15.01.202

January 14, 2020

Lavtrykk og vedvarende vind pusher vann inn Oslofjorden.

30 cm igjen, før det ga seg ved 4-tiden om morgen!

M314 Alta kan ikke seile!

July 14, 2019

Problemer med M314 Altas fremdriftslinje og maskinkontrollsystem gjør at vi ikke stand til å foreta seilaser på en sikker måte. Kontrollsystemet og deler av gearet til den ene hovedmotoren er "slitent", og klarer nok ikke mer. Derfor blir M314 Alta iliggende "fastsydd" til kai ved Akershusstranda i Oslo inntil vi fårt ordnet kontrollsystemet.

For igjen å kunne seile må det omfattende utbedringer til. Vi vet hva vi må fornye, men ikke hvor lang tid det vil ta å gjennomføre, ei heller kostnadskonsekvensene av dette. Etter å ha snakket med forskjellige mulige leverandører, ser vi at den eneste muligheten vi har er få gjort utbedringene over tid, i form av mindre "prosjektpakker" og noe egeninnsats. Prisen vil være høy i forhold til de midlene vi har til rådighet. Om det vil være gjennomførbart vil vi se etter å ha innhentet tilbud fra leveranser av bl.a. kontroll-/"governor"-system, system for til- /fra-kobling og reversering, og maskinovervåkningssytem.

Inntil disse området har fått driftsikre løsninger må vi dessverre kansellere alle seilaser, trolig for hele sesongen 2019.

Edgar Huseby, Daglig leder

Vår 20 mmm Oerlikon kanon er som ny!!!

May 23, 2019

Vår doble 20 mm Oerlikon kanon har stått på fordekket i alle år hvor den har vært utsatt for vær og vind. Vi har vedlikeholdt den etter beste evne, men tidens tann har kontinuerlig tæret på kanonen. Sent i fjor høst fikk vi gjort en avtale med Våpenverkstedet på Haakonsvern i Bergen som ville ta på seg arbeide, mot økonomisk kompensasjon. Å skulle demontere en Oerlikon kanon krever kunnskap og spesialverktøy for å få spent ned rekylfjærene og derved få løsnet kanonløpene fra affutasjen. Gjøres dette feil kan løpene fyker av gårde og forårsake stor skade på mann og mus og omgivelsene for øvrig. Hele arbeidet ved Våpenverkstedet på Haakonsvern og transport frem og tilbake ble budsjettert til Kr. 70.000.-. 

Etter kort tid fikk vi den hyggelige beskjeden fra vår sponsor Hans Herman Horn at han ville dekke kostnadene. Dermed ble operasjonen iverksatt en vårdag i mars. Det tok temmelig nøyaktig to måneder å få kanonen overhalt og renovert. Kanonen er nå tilbake om bord igjen på sin faste plass på fordekket (se bilder til høyre). Det gjort et fremragende stykke arbeide ved Våpenverkstedet på Haakonsvern.

Medlemmene i Fartøylaget M314 Alta som til daglig arbeider med å vedlikeholde vår aldrende minesveiper M314 Alta er vår sponsor Hans Hermann Horn stor takk skyldig til!

Tusen takk for hjelpen!

 

Tore Pettersen

Skipssjef

Årets nye medlemmer

November 14, 2019

Vi har siden i våres hatt problemer med å registrere nye medlemmer etter å søkere har fulgt oppskriften på våre hjemmesider. Det har både vært systemfeil og måten vi er organisert på som har medført et kaos. Derfor må vi med skam erkjenne at det å registrere at personer ønsker å bli medlem, og å ønske dem velkommen på en skikkelig måte, ikke har fungert.

Vi er nå godt i gang med å få rettet opp dette, selv om noen dessverre nok føler at de ikke vil være medlem likevel, når Fartøylaget ikke klarer så enkle ting.

På vegne av Fartøylaget beklager jeg dette sterkt, og håper vi snart fremstår som funksjonsdyktige igjen.

 

Gerhard Ihlen

Styrets formann

Julelysene tennes ombord

December 13, 2019

Tirsdag 17. desember kl 17:00 tennes julelysene ombord i M314 Alta.

Please reload