Tjenesten ombord

Stambesetningen

Fartøyet har en stambesetning, dvs. de personene som har sagt seg villig til å kvalifisere seg til og fungere i stillinger ombord. Fordi vi er en frivillighetsbasert, har vi også "reserver", dvs. personer som er villig til å kvalifisere seg til og fungere i stillinger når et stambesetningsmedlem er forhindret fra å delta på en seilas. 

Opplæringsaktiviteter

Vi har jevnlige medlemsmøter der opplæring står på programmet.

Våre medlemmer har allsidig bakgrunn, men ikke alle har bakgrunn fra Sjøforsvaret eller handelsflåten. Derfor må vi sørge for at alle som ønsker å delta som mannskap under seilaser er skikket til å fylle relevante stillinger ombord

Tirsdagsdugnad

Alle båter trenger jevnlig vedlikehold, så også M314 Alta. Mye av vedlikeholdet foretas i forbindelse med vår faste tirsdagdugnad. Den foregår hver tirsdag vi ikke er på seilas, mellom kl 10 og 15, lunsj er inkludert.

Grasrotandelen

Grasrotandelen benytter også vi oss av. Her finner du statistikk fra de siste årene.

Listen over Stambesetningen er ikke offisiell enda!