Aktivitene i fartøylaget

Medlemsmøter

Alle båter trenger jevnlig vedlikehold, så også M314 Alta. Mye av vedlikeholdet foretas i forbindelse med vår faste tirsdagdugnad. Den foregår hver tirsdag vi ikke er på seilas, mellom kl 10 og 15, lunsj er inkludert.

Tirsdagsdugnad

Alle båter trenger jevnlig vedlikehold, så også M314 Alta. Mye av vedlikeholdet foretas i forbindelse med vår faste tirsdag dugnad. Den foregår hver tirsdag vi ikke er på seilas, mellom kl 09 og så lenge vi klarer utover kvelden.

Det planlegges også helgedugnader for 2020. Dette vil appellere til medlemmer som ikke kan komme på de faste dugnadene i ukedager og muligheten for en fin helg i Oslo.

Seilaser

Fartøyet M314 Alta gjennomfører kun seilaser og arrangementer for Fartøylagets medlemmer, samt sponsorer og deres ansatte og gjester. Fartøyet benyttes kun til slik ikke-kommersiell virksomhet.

 

M314 Alta blir stadig invitert til å delta i festivaler og treff langs kysten, slike som Trebåtfestivalen i Risør, Skalldyrfestivalen i Mandal, og Hurumfestivalen. Da inviteres medlemmene til å delta som besetning, vi seiler ut og deltar som best vi kan (i uniform), og spiser og bor ombord.

 

I de senere årene har fartøyet også blitt brukt i forbindelse med filminnspillinger og episoder i TV-serier.

Fartøylaget drives i henhold til fartøylagets Vedtekter. Årsmøtet (generalforsamlingen) fastsetter rammene for seilings- og aktivitetsplan for hvert året. Denne planen er tilgjengelig for alle medlemmene. I tillegg til planlagte seilaser er det også seilaser som er mer ad hoc, spesielt når et av medlemmene eller en av våre støttespillerne ønsker å leie båten en kveld på fjorden.

Selskaper

Medlemmene og sponsorene kan etter avtale benytte fartøyet til møter, lunsjer og middagsselskaper. I slike tilfeller forestår et cateringselskap det praktiske arrangementet om bord, inkludert servering. Menyen avhenger av det antall gjester vi har kapasitet til å betjene. Ved oppdekking i tre messer, er vår maksimale kapasitet 30 personer (16, 8 og 6 i hhv mannskapsmessen, forre messe og aktre messe/offisersmessen). Det ideelle antall gjester til for eksempel en lutefiskmiddag før og umiddelbart etter jul, eller en torskemiddag i sesongen, er 14 personer, men vi kan servere opptil 16 i mannskapsmessen. For rekeselskap og lignende på dekk i sommersesongen kan vi servere ca. 40 personer.

Prinsippet for servering er at mat og drikke leveres til selvkost. I tillegg betales et driftstilskudd til fartøyet per selskap. Ved møter og andre former for arrangementer, avtales driftstilskuddet i hvert enkelt tilfelle, avhengig av arrangementets omfang.

Selskaper om bord kan starte på avtalt tidspunkt, men skal være avsluttet innen kl. 2300.  I forbindelse med selskaper kan, om ønskelig, et av fartøylagets medlemmer gi en orientering om fartøyet og Fartøylaget.

Oslo Orlogsforening inviterer medlemmene våre

Oslo Orlogsforening gir våre medlemmer stående invitasjon til sine møter. Følg lenken til foreningens hjemmeside.

Grasrotandelen

Grasrotandelen benytter også vi oss av. Her finner du statistikk fra de siste årene.

Listen over Stambesetningen er ikke offisiell enda!