Fartøyet

Minesveiperen M314 ALTA ble bygget i Maine, USA, i 1953 (Konstruktør: Sparkman & Stevenson Byggeverksted: Hodgdon Shipbuilding and Mills, Booth Bay, Maine, USA). Den inngikk i AMS 60-klassen og fikk "navnet" MSC 104.

Den seilte først kort tid under amerikansk flagg, før båten i 1954 ble overført til den belgiske marinen og fikk navnet ARLON.

I 1966, i en byttehandel med den belgiske marinen, overtok den norske marinen tre amerikanskbygde AMS 60 klasse sveipere, deriblant ARLON som ble gitt navnet KNM ALTA. 

KNM Alta inngikk i Sauda-klassen, som ble faset ut i begynnelsen av 90-årene, og ble erstattet med en ny generasjon minesveipere/jaktfartøyer av luftputekatamaran-typen, bygget ved Kværner Mandal.

Da KNM ALTA ble utrangert i 1996. Den 23. mai, på dagen 30 år etter kommandoheis første gang i det norske Sjøforsvaret, fikk hun status som museumsfartøy, og Forsvarsmuseet ble ny eier. Fartøyet ble omdøpt til M314 ALTA.

Fartøyet driftes av Fartøylaget M314 ALTA, som er medlem i forbundet “Kysten”.

M314 ALTA har hjemmehavn Oslo, Nordre Akershuskai i Oslo Maritime Kulturhavn.

Operasjonsområdet er i hovedsak Oslofjorden og Skagerrak, men enkelte år også tilbake på gamle tomter på Vestlandet.

Hensikt har vært og er å profilere maritimt kulturvern, Marinen og vår nære marinehistorie. I så måte er hun unik som det første marinefartøy driftet sivilt.

M314 ALTA er et museums fartøy med kommandovimpel

  • Et åpent og levende museum

  • En representant for Marinen

  • Et sted for møter og sosiale aktiviteter

  • Et fristed for alle interesserte

Bakgrunn for fartøystypen

Miner benyttes for å begrense/ hindre bruk av farvann. Under 2. verdenskrig ble det utviklet nye følsomme influens miner som krevde avanserte verktøy til mottiltak. US Navy utviklet en ny fartøystype, kalt YMS (Yard Minesweeper). Under Koreakrigen ble YMS videreutviklet til AMS (American Minesweeper).

Sauda-klassen (opprinnelig AMS 60), som M314 ALTA er en representant for, er et slikt fartøy, gitt klassebetegnelsen NYMS (Norwegian YMS).

 

Mer enn 400 er bygget på verdensbasis. M314 ALTA er den eneste originale AMS-klassen i verden som fortsatt seiler.