Fartøyet benyttes til seilaser og arrangementer for Fartøylagets medlemmer, sponsorer og deres ansatte og gjester. Fartøylaget drives som en ikke-kommersiell virksomhet i henhold til fartøylagets Vedtekter.

Fartøylaget

Seilaser

Seilaser

M314 Alta blir stadig invitert til å delta i festivaler og treff langs kysten, slike som Trebåtfestivalen i Risør, Skalldyrfestivalen i Mandal, og Hurumfestivalen. Da inviteres medlemmene til å delta som besetning, vi seiler ut og deltar som best vi kan (i uniform), og spiser og bor om bord.

I tillegg til planlagte seilaser er det også seilaser som er mer ad hoc, spesielt når et av medlemmene eller en av våre støttespillerne ønsker å leie båten en kveld på fjorden.

Årsmøtet (generalforsamlingen) fastsetter rammer for en seilings- og aktivitetsplan for det kommende året. Denne planen er tilgjengelig for alle medlemmene.

Medlemmene og sponsorene kan etter avtale benyttefartøyet til møter, lunsjer og middagsselskaper. I slike tilfeller forestår oftest et eget cateringselskap det praktiske arrangementet om bord, inkludert servering. Menyen avhenger av det antall gjester vi har kapasitet til å betjene. Ved oppdekking i tre messer, er vår maksimale kapasitet 30 personer (16, 8 og 6 i hhv mannskapsmessen, forre messe og aktre messe/offisersmessen). Det ideelle antall gjester til for eksempel en lutefiskmiddag før og umiddelbart etter jul, eller en torskemiddag i sesongen, er 14 personer, men vi kan servere opptil 16 i mannskapsmessen. For rekeselskap og lignende på dekk i sommersesongen kan vi servere ca. 40 personer.

Prinsippet for servering er at mat og drikke leveres til selvkost. I tillegg betales et driftstilskudd til fartøyet per selskap. Ved møter og andre former for arrangementer, avtales driftstilskuddet i hvert enkelt tilfelle, avhengig av arrangementets omfang.

Selskaper om bord kan starte på avtalt tidspunkt, men skal være avsluttet innen kl. 2300. Under arrangementer gir en av medlemmene, om ønskelig, en orientering om fartøyet og Fartøylaget.

Selskaper

Tirsdagsdugnad

Alle båter trenger jevnlig vedlikehold, så også M314 Alta. Mye av vedlikeholdet foretas i forbindelse med vår faste tirsdagdugnad. Den foregår hver tirsdag vi ikke er på seilas, mellom kl 10 og 15, lunsj er inkludert.

Sponsorer

Alle båter trenger jevnlig vedlikehold, så også M314 Alta. Mye av vedlikeholdet foretas i forbindelse med vår faste tirsdagdugnad. Den foregår hver tirsdag vi ikke er på seilas, mellom kl 10 og 15, lunsj er inkludert.

Funksjonsområder innen fartøylaget

* Daglig ledelse. Daglig leder er ansvarlig for ledelse og administrasjonen av fartøyet og fartøylaget overfor styret.

* Medlemsansvarlig. Rekruttering av nye medlemmer, ajourhold av medlemsregister, utsendelse av velkomstbrev og informasjon til nye medlemmer, web-ansvarlig for hjemmeside, oppdateringer på sosiale media, utsendelse av medlemsinformasjon, mottagelse og introduksjonskurs for nye seilende, fordele nye medlemmer som vil seile i henhold til deres kompetanse og interesse.

* Samfunnskontakten er ansvarlig for eksterne relasjoner til, og kontakt med, offentlige myndigheter og etater, samarbeidspartnere (ikke sponsorer), organisasjoner, media, samt for PR-virksomheten for fartøyet og fartøylaget.

* Sponsoransvarlig har ansvar for at fartøylaget får nye sponsorer og at de eksisterende følges opp.

* Selskapsansvarlig (vårt cateringselskap) tar i mot bestillinger, skriver ordrebekreftelse, foretar innkjøp i henhold til ordrebekreftelse, hyrer nødvendig hjelp til avvikling av selskaper, setter opp fakturagrunnlag m/ev.  bilag som sendes økonomiansvarlig. Selskapsvirksomhet er en tilsvarende viktig inntektskilde, men i hovedsak et av vår tilbud til sponsorer.

* Økonomiansvarlig er en del av administrasjonen, og  utøver bilagskontroll, fakturering, regnskapsføring og –rapportering, samt forestår budsjettering og budsjettkontroll.

* Inspektorat. En teknisk inspektør påser at vedlikeholdsrutiner følges, planlegger dokkinger og reparasjoner og andre større arbeider.